Mostar očima stranih putopisaca – Kisse-Misse se ne da prevariti, 1902. g.

Johan (Janne) Lorentz Hafström, (1838. – 1918), doktor medicine i putopisac, pored brojnih dužnosti koje je obavljao i mnogih odlikovanja (odlikovan 1894. godine zlatnom medaljom za unaprjeđenje vakcinacije u Švedskoj), godine 1902. je obavio studijsko putovanje u naše krajeve te nakon povratka objavio jedan manje poznati rad (ne knjigu) pod radnim nazivom ˮSoliga dagar afsides…