• Bulevar – raskrižje s Matijom Gupcem

 • Ante Zuanića

 • Džamija Fatime kadun 1900-tih

 • Džamija Atik i Oficirski dom 1900-ih

 • Crkvena ulica – električna centrala 1911

 • Carinski most i Mehmed Četordan džamija 1940-ih

 • Carina – malta (nacrt Miroslav Loose) 1920-tih

 • Hotel Bristol 1910

 • HIT 1980-tih

 • Glavna ulica i Hafiz Hodžina džamija 1892

 • Glavna ulica – Velika tepa 1900-ih

 • Fejićeva – Ljubušakov ćošak 1960

 • Džamija Kamberagina (kraj Lučkog mosta) 1909

 • Mostarskog bataljona – Apoteka 1942

 • Katolička crkva 1970

 • Javni WC i trafo stanica 1960-ih

 • Jagnje 1980-ih

 • Hotel Ruža 1980-tih

 • Hotel Neretva – slikano sa terase hotel Bristola 1940-tih

 • Stara bolnica 1925

 • Sjeverni logor 1900-ih

 • Razvitak 1980

 • Privredna banka 1980-ih

 • Pravoslavna crkva 1900-tih