Mostar zadivljen Mostarom

Koliko je Mostar privlačan i u kojoj mjeri može opčiniti čovjeka, pokazuje nam sljedećim primjerom još jedan stranac-Mostarac, koji u naš grad doseljava tridesetih godina prošlog stoljeća. Gerhart Herrmann rođen je 8. septembra 1901. g. u njemačkom mjestu Gerbitz kraj Bernburga. Nakon završetka gimnazije zapošljava se kao novinar, no paralelno uz posao studira i diplomira…

Mostar u objektivima fotokamera – Federico Patellani

Brojne fotografije Mostara iz perioda Drugog svjetskog rata napravio je poznati italijanski fotograf  Federico Patellani (1911 – 1977). Zahvaljujući tim fotografijama, mogli smo pobliže upoznati Mostar iz 1941. godine. Federico Patellani je diplomirao pravo, a imao je poseban interes za književnost i slikarstvo. Svoju strast fotografiranja upražnjavao je za vrijeme služenja vojnog roka 1935. godine…

Mostar u objektivima fotokamera – Boris Engelgardt

U vremenima kad je posjedovanje vlastitog fotoaparata označavalo neku vrstu luksuza, na fotografisanje, ili jednostavno slikanje, kako se to uobičejeno kaže u žargonu, odlazilo se kod nekog fotografa, kojih je u Mostaru bilo nekoliko, s vlastitim fotografskim radnjama, pretežno u prometnijim ulicama u centru grada. Fotografisanje je bilo rijetko i samo uz određene prilike, kao…

Mostar u objektivima fotokamera – Leo Wehrly

Prof. dr. Leo Wehrly (1870. – 1954.), rođen je u Aarauu, u Švicarskoj. Nakon mature, studirao je prvo muziku i prirodne nauke na univerzitetu u Berlinu, a nakon preseljenja u Zürich, geologiju na visokoj tehničkoj školi. Bio je odličan student i asistent profesora Alberta Heima, kod koga je i doktorirao geologiju. Nakon završetka studija 1896.…

Mostar u objektivima fotokamera: Clara Sipprell

Clara Sipprell (1885 – 1975) rođena Kanađanka, bavila se fotografijom u ranim godinama dvadesetog stoljeća. Ostala je poznata po slikovitim pejsažima, ali i po portretima poznatih glumaca, umjetnika, pisaca i naučnika. U ranom djetinjstvu živjela je u veoma teškim uslovima, otac joj je umro prije nego što se rodila, majka je radila razne teške poslove…

Muflon – životinja koje više nema u Hercegovini

Diva Grabovica- hercegovačka atrakcija na obroncima Čvrsnice Još uvijek u Bosni i Hercegovini ima mjesta sa nedirnutom prirodom, poznatih tek uskom krugu zaljubljenika. Jedno od takvih je svakako Diva Grabovica. Afirmacija njenih ljepota je mač sa dvije oštrice. Reći da je to područje sa najdebljim hladom u Hercegovini može imati za posljedicu da na tu…