Prva redovita telegrafska komunikacija u svijetu je uspostavljena 1838. g. između Londona i Birminghama. Samo dvadeset godina nakon toga, 1858. g., naš Mostar je uspostavio telegrafsku komunikaciju s Metkovićem – čak dvije godine prije nego je to uspjelo Sarajevu. Tada je Mostar jedini u cijelom Bosankom vilajetu imao telegraf.
Ovo je kopija telegrama poslanog iz Metkovića za Mostar 1863. g.