(Bivši vlasnik je bio Šerif Karahodžić koji ju je prodao Jurišiću 2008. g.)