Još su 1873. godine hrvatski intelektualci u Mostaru tražili dozvolu za osnutak Hrvatskoga pjevačkog i glazbenog društva Kosača, no austrougarska vlast je pismenu suglasnost dostavila u Mostar tek petnaest godina kasnije, 1888. godine, i to sa strogom zabranom isticanja hrvatske nacionalne odrednice u nazivu, pa je zvanični naziv društva bio Narodno pjevačko i glazbeno društvo. Jedanaest godina iza toga društvu polazi za rukom promjena naziva u Hrvatsko glazbeno-pjevačko društvo Hrvoje.
Tek 1896. godine HGDP Hrvoje dobiva suglasnost za izgradnju doma u Podhumu, preko puta Franjevačke crkve, a zemljište im ustupa bratstvo sv. Antuna Padovanskog. Radovi započinju iste godine te je Hrvojev dom svečano otvoren 2. februara 1897. godine. Zgrada je služila za održavanje probi i koncerata pjevačkog društva, za brojne filmske i kazališne predstave, jer u njoj djeluje prvo Hrvatsko narodno kazalište grada Mostara.
Iza Prvoga svjetskog rata Društvo gubi gotovo svu imovinu.
Ovdje donosimo fotografiju iz 1895 (prije gradnje Hrvojeva doma) kao i fotografiju zbora iz 1939. g.