Početkom dvadesetog stoljeća, a posebice između dva svjetska rata, u cijeloj Evropi, pa tako i u Mostaru, počinje se širiti sokolski duh te se osnivaju brojna sokolska društva koja su među mlade uvodili sve vidove sportova, gimnastike i rekreacije. Na samim su počecima skoro svi sportovi u Mostaru bili pod kapom sokolskih društava. Tako se i nogomet ispočetka igrao u ”Hrvatskom sokolu” osnovanom 1905. g. koji je imao prostorije u Hrvojevom domu. Na lokaciji današnje zgrade Narodnog pozorišta bile su prostorije Srpske sokolske organizacije ”Obilić” osnovane samo nakon godinu dana. Kasnije je ovaj Sokolski dom preseljen na Glavnu ulicu na potezu između prvog mostarskog nebodera i robne kuće Razvitak. Godine 1909. osniva se i ”Muslimanski soko.”
Između dva svjetska rata pojavila se i ideja o izgradnji jedne zgrade za potrebe svih sokolskih društava u Mostaru. Načinjen je i nacrt budućeg sokolskog doma pa mu je dato i ime – Sokolski dom Aleksa Šantić. Gdje je planirana gradnja (koja se nije realizirala) nismo uspjeli saznati. Ostao je samo ovaj nacrt nastao 1930-ih, koji donosimo ovdje.