Vjerujem da je o radu Alekse Šantića gotovo sve istraženo i poznato. Da se ukratko podsjetimo – godine 1896. s Jovanom Dučićem i Atanasijem Šolom osnovao je književni časopis Zora, koji je bez prekida izlazio sve do 1901. bili Aleksa Šantić i Svetozar Ćorović.
30. novembra 1895. godine Aleksa Šantić i Svetozar Ćorović, koji su ujedno bili i glavni urednici, uputili su molbu Zemaljskoj vladi u Sarajevu za otvaranje jednog književnog časopisa. Odgovor Benjámina Kállaya stigao je 28. februara naredne godine, gdje se navodi da se: …”dopušta istočno-pravoslavnim građanima iz Mostara Aleksi Šantiću i Svetozaru Ćoroviću izdavanje literarnog časopisa “Zora” u okvirima navedenim u njihovoj molbi.” Cenzuru novog lista vršile su okružne vlasti u Mostaru. Nakon odobrenja za izdavanje časopisa, Zemaljska vlada je jasno skrenula pažnju urednicima da im neće biti dozvoljeno bilo kakvo političko djelovanje u časopisu. Stoga je “Zora” od početka pratila isključivo književne teme s južnoslavenskih prostora, ali i s evropske književne scene.
Pjesma “Ostajte ovdje”, objavljena je 1896. na prvoj stranici prvog broja Zore, a bila je upućena onim bosanskim muslimanima koji su nakon aneksije Bosne od strane Austougarske 1878. napuštali zemlju masovno odlazeći u Tursku.
Sve ovo su već poznate činjenice. No, možda je malo poznato da je pjesma u originalu tiskana pod nazivom ”Ostajte ovđe”, a ne ovdje. Donosimo original prve stranice prvog broja Zore gdje je to i vidljivo.