Stogodišnjica Alekse Šantića, 1963

Abdulah Škaljić – Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku

Admir Agić – Huma Kosača bosanska princeza, 2017

Adolf Strausz – Bosnien land und leute, 1882

Ahmed S. Aličić – Poimenični popis sandžaka Hercegovina iz 1477, 1985

Ahmet Alibašić – Historija Osmanske države Hrestomatija

Ahmet Burek – O begovima (poznata prezimena)

Ahmet Kurt – Porodica Kurt iz Mostara

Ahmet Kurt – Spisak Bošnjaka koji su 1939. g. imali akademsko obrazovanje

Aida Lipa – Austro-hungarian period in BiH

Alen Zečević – Vakufi hercegovačkih namjesnika…u XVI stoljeću

Aleksandar Giljferding – Putovanje po BiH i staroj Srbiji, 1858

Alija Bejtić – Spomenici osmanlijeske arhitekture u BiH

Alija Dilberović – Buka medresa u Mostaru

Alija Lakišić – Bosanski kuhar

Alija Nametak – Islamski kulturni spomenici turskoga perioda u BiH, 1939

Alija Špago u Memoarima Mehmeda Alagića
Amir Pašić – Arhitektura BH 1878-1918

Amir Pašić – Conservation of Mostar Old town 1978 – 1993

Andrija Nikić – Utemeljenje hrvatskog potpornog društva, odnosno Napretka, 2002

Ante Marić – Biskupska kuća u Vukodolu, 2006

Ante Milošević, Željko Peković i Nela Kovačević – Arheološka istraživanja na mostarskim utvrdama u 2002.

Ante Milošević i Željko Peković – Povijesne i arheološke potvrde za srednjevjekovni Mostar

Antheilnahme der occupations-truppen, 1882
Antun Hangi – Život i običaji Muslimana u Bosni i Hercegovini, 1907
Arthur J. Evans – Kroz BiH augusta i sept 1875
Arthur J. Evans – Through Bosnia and Herzegovina on foot 1875

Atlas BiH – komplet

August Heimer – Kroz Bosnu i Hercegovinu, 1904 (samo dio o Mostaru)

Austro-Hungarian red book (dokumenta)
BEDEKERI

Barclay Squire – A new playground in Eastern Europe, 1893

Bernard Wieman – Bosnische Tagebuch, 1908

Boris Nilević – Mostar u djelu Vladimira Ćorovića

Boris Trapara – Arhitektonska baština Mostara kroz historijske periode, 2015

Borislav Puljić – Mahale grada Mostara
Borislav Puljić, Zlatko Karač – Fortifikacijski sustav…

Borislav Puljić, Mirela Šetka, Marija Rakić – Arhitekti i graditelji u Mostaru za vrijeme AU

Božidar Jezernik – Qudret kemeri

Božo Goluža – Židovi u Mostaru

Bosnia and Hercegovina, 1920

Bosna i Hercegovina na milenijskoj izložbi u Budimpešti – kalendar Bošnjak 1897

Bosna i Hercegovina na milenijskoj izložbi – Bosanska kuća 1896

Car u Mostaru 139.str. Slovo Gorcina 2013

Carl Peez – Mostar i njegova kultura, 1891

Časopis Hercegovina, 2000

Časopis Hercegovina, 2015

Časopis Hercegovina, 2016

Časopis Mostarski sepet, 1940

Časopis Zora, 1896

Časopis Zora, 1897

Časopis Zora, 1898

Časopis Zora, 1899

Časopis Zora, 1900

Časopis Zora, 1901

Četrnaesta NOU brigada

Čokorilo/Pamučina/Skenderova – Ljetopisi

Ćiro Truhelka – Studije o podrijetlu, 1941

Charles Yriarte – BiH putopis iz vremena ustanka 1875 – 1876
Christopher Clark – Die Schlafwandler

Danilo Komnenović i Muharem Kreso – 29. hercegovačka divizija

Danilo Marić – Mostarska treha
Der Aufstand in der Hercegovina, Süd-bosnien …, 1883
Die occupation Bosniens und der Hercegovina durch k.k.truppen, 1879

Dijana Pinjuh – Nahija Mostar u svjetlu prvih osmanskih popisa

Dominik Mandić – Bosna i Hercegovina – svezak I
Dominik Mandić – Bosna i Hercegovina – svezak II
Dominik Mandić – Bosna i Hercegovina [etnička povijest] – svezak III

Dragan Damjanović – Neogotička arhitektura Josipa Vancaša u BiH

Drago Roksandić – Svetozar Borojević od Bojne Lav ili Lisica, 2007
Drago Karlo Miletić i Nedeljko Ćubela – Film u Mostaru 1900 – 1980.g.

Džemal Čelić i Muhamed Mujić – Jedna novootkrivena građevina starijeg doba u Mostaru

Džemal Čelić – Musafirhana blagajske tekije

Đorđe Pejanović – Štamparije u BiH od 1529-1951, 1952

E.R.Whitwell – Through Bosnia and Herzegovina, 1909

Enver Ćemalović – Mostarski bataljon

Enver Čolaković – Legenda o Ali paši

Ernest C. Peixotto – By Italian Seas, 1906

Ernst von Hesse-Wartegg – Die Balkanstaaten und ihre Volken, 1917

Esad Kurtović – Bišće i Blagaj u doba vojvode Sandalja Hranića Kosače

Esad Kurtović – Veliki vojvoda bosanski Sandalj Hranić Kosača, 2009

Evlija Čelebi – Putopis, 1664

Faruk Taslidža – Doprinos Muhameda A. Mujića u proučavanju Mostara i Hercegovina, 2016

Faruk Taslidža – Mostar u doba Morejskog rata 1684 – 1699

Faruk Taslidža – O muslimanskim sakralnim objektima…krajem XVII stoljeća

Ferdo pl. Šišić – Herceg Bosna prigodom aneksije

Fra Petar Bakula – Šematizam (prevod fra Vencel Kosir), 1867

Fra Velimir Blažević – Bosanski franjevci i nadbiskup dr. Josip Stadler, 2000

Frances Kinsley Hutchinson – Motoring in the Balkans, 1910
Francis H.E. Palmer – Austro-hungarian life in town and country, 1903

Franz von Werner – Turkischen skizzen 1877

George Arbuthnot – Herzegovina Omer Pacha and the Christian Rebels, 1862

Georg von Gyurkovics – Bosnien und die Nebenlender, 1879

Gimnazija – Izvještaj za 1932-33. g.

Gimnazija – Izvještaj za 1933-34. g

Gimnazija – Izvještaj za 1934-35. g.

Gimnazija – Izvještaj za 1935-36. g.

Gimnazija – Izvještaj za 1936-37. g.

Gimnazija – Izvještaj za 1938-39. g.

Gimnazija – Izvještaj za 1939-40. g.

Grupa autora – Mostovi Mostara (mostovi preko rijeke Neretve), 1992

Grupa autora – Kalhana hotel, projekt obnove

Gustav Thoemmel – Vilajet Bosnien, 1867

Hadži Kalfa (Ćatib Čelebija) – Rumeli und Bosna, 1654

Hamdija Kreševljaković – Esnafi i obrti u BiH 1463. – 1878. (Mostar)

Hamdija Kreševljaković – Hanovi i karavanseraji u Bosni i Hercegovini

Hamdija Kreševljaković – Sahat kule u BiH

Harriet W. Preston – Beyond the Adriatic, 3. dio, 1895

Hatidža Čar-Drnda – Stari most u Mostaru

Hamdija Kreševljaković – Stari bosanski gradovi

Hamdija Kreševljaković i Hamdija Kapidžić – Stari hercegovački gradovi

Hans Schneller – Državno pravni položaj BiH, 1893

Harry Craufuird Thomson – The outgoing Turk, 1897

Heath W. Lowry – Hersekzade Ahmed-pasa

Heinrich Renner – Durch Bosnien und die Hercegovina, 1897

Heinrich Renner – Herceg-Bosnom uzduž i poprijeko, 1900

Hercegovina u NOB 1. dio

Hercegovina u NOB 2. dio

Hercegovina u NOB 3. dio

Hercegovina u NOB 4. dio

Hermann Wendel – Kurz und quer durch den slawische Suden, 1922

Hivzija Hasandedić – Genealoška istraživanja

Hivzija Hasandedić – Mostarski vakifi i njihovi vakufi, 2000

Hivzija Hasandedić – Muslimanska baština istočne Hercegovine

Hivzija Hasandedić – Mujaga Komadina

Hivzija Hasandedić – Muslimanska društva u Mostaru

Hivzija Hasandedić – Muslimanska baština bošnjaka u južnoj (srednjoj) Hercegovini

Hivzija Hasandedić – Muslimanske biblioteke u Mostaru

Hivzija Hasandedić – Spomenici kulture Turskog doba u Mostaru

Hrvoje Mandić – Operacija Bura (27.1. – 4.2.1945) prodor njemačke vojske i NDH u južnu Hercegovinu

Idris Bostan – Stari most u osmanskim dokumentima

Iljas Hadžibegović – Bosanskohercegovački gradovi na razmeđu 19 i 20 stoljeća

Irina Budimir – Nestandardnojezični frazemi u časopisu Osvit (1898 – 1908)

Ivan Kukuljević Sakcinski – putovanje po Bosni, 1858

Ivan Frano Jukić – Putopisi i istoriskoetnografski radovi, 1852

Ivan Bilić i MiroslavTuđman – Planovi, sporazumi, izjave o BiH 91-95

Ivan Cvitković – Religije u BiH

Ivan Zdravković – Opravka kula kod Starog mosta u Mostaru

Ivica Petrović – Mostar u njemačkoj putopisnoj književnosti, 2009

Ivica Vučak – Bruno Curinaldi 1854 – 1944

Jaekel Blair – The lands of tammed Turk, 1910

James Creagh – Over the borders of Christendom and Eslamiah, 1876

Janos de Asboth – An official tour through Bosnia and Herzegovina, 1890

Jasmin Branković – Historiografska djela o Mostaru…za vrijeme austrougarske uprave

Jasmin Branković – Mostar oko 1900

Jasmin Branković – Mostar u doba Velikog rata

Jasmin Branković – Okupacija Mostara 1878

Joseph von Hammer – Historija turskog-Osmanskog carstva, 1979

Jovo Popović – Kroz planine Bosne i Hercegovine, 1935

Jozo Džambo – Bosna i Hercegovina u njemačkim tekstovima, 2002
Johan Lorentz Hafstroem – Mostar (prijevod), 1902
Jure Beljo i Marko Ivanković – 65 godina od utemeljenja Duhanskog instituta Mostar, 2017
Jure Beljo – Atlas vinogradarstva i vinarstva BiH, 2014
Jevto Dedijer – Hercegovina i Hercegovci
Jevto Dedijer – Hercegovina, 1909

Johann Roskiewicz – Studien über Bosnien und die Herzegovin, 1868

John Gardner Wilkinson – Dalmatia and Montenegro wit a journey to Mostar, 1887 I dio

John Gardner Wilkinson – Dalmatia and Montenegro wit a journey to Mostar, 1887 II dio
John Patrick Barry – At the gates of the east, 1906
Jovan Cvijić – Aneksija Bosne i Hercegovine
Juraj Neidhardt – Stari most

Kanuni i kanun-name za bosanski, hercegovački sandžak, iz XV stoljeća

Karl Baedeker – Mostar 1905 (engl)
Karl Baedeker – Mostar 1905 (prevod)

Karlo Drago Miletić – Skokovi sa starog mosta i zablude

Krešimir Šaravanja – Gradnja kamenom u BiH s posebnim osvrtom na teneliju
Krešimir Šaravanja – Mostovi Mostara iz Austro-Ugarskog razdoblja
Kroz Bosnu i Hercegovinu – putovanje željeznicom 1897 Sa – Mo

Lovorka Čoralić – Ogranak humske velikaške obitelji Kosača u Mlecima: tragom oporučnih spisa

Louis-Felix de Beaujour – Voyage militaire dan l empire Othoman, 1829.

Leo Pfeffer – Istraga u sarajevskom atentatu, 1938
Louis Leger – A history of Austro-Hungary from earliest time to 1889
Louis Olivier – La Bosnie et l’Hercegovine, 1901
Lovett Fielding Edwards – A Wayfarer in Yugoslavia, 1939

Luka Grđić-Bjelokosić – Mostar nekad i sad, 1901

Ljubinka Kojić – Manastir Žitomislići, 1983

Mahmud Konjhodžić – Mostarke

Maja Miljković – Nacionalni identitet Srba i Hrvata u Mostaru (Austrougarska)

Manuel Martinović – Austrougarske utvrde u Hercegovini

Marko Barišić, Aida Murtić i Alisa Burzić – Mostarska hurqualya (Ne)zaboravljeni Mostar, 2018

Marko Perić – Hercegovačka afera

Marko Vego – Naselja bosanske srednjovjekovne države, 1957

Martin Gjurgjević – Memoari s Balkana, 1858 – 1878
Mary H. Peixotto – Mostar, 1902
Matija Mažuranić – Pogled u Bosnu, 1842
Maude M. Holbach – Bosnia and Herzegovina, 1910

Mavro Orbini – Kraljevstvo Slavena, 1601

Mehmed Hadžijahić – Ajanske borbe u Mostaru do 1883

Mehmed beg Kapetanović Ljubušak – Muslimani u BiH, 1893

Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak – Narodno blago, 1887

Meho Grbić – Bosnia and Herzegovina 1878 – 1945

Mensur Seferović – Istočno i zapadno od Neretve, 1981.

Mensur Seferović – Trinaesta hercegovačka NOU brigada

Mihovil Mandić – Povijest okupacije Bosne i Herecegovine 1878., 1910

Milena Preindlsberger Mrazović – Bosniches Skizzenbuch (njem), 1900

Mina Kujović i Jusuf Mulić – Muslimanske škole u Mostaru od 1554 – 1945

Mirko Kujačić – Konzervacija Starog mosta u Mostaru, 1959

Mirsad Salihagić Gorsky – Austrougarske dame na Prenju 1910

Mirna Brkić Vučina i Goran Zovko – Tragovi na koži grada – Mostarski grafiti od 2006 – 2016

Miroslav Landeka – Stari most s mjesta događaja, 2005

Mišo Marić – Mostarenje (I dio)
Mišo Marić – Mostarenje (II dio)
Mitar Papić – Školstvo u BiH za vrijeme Austrougarske

Mladen Glibić – Priče o Starom mostu

Mladen Glibić – Valja nama preko…

Moriz Hoernes – Dinarische Wanderungen, 1894

Mostar – turistički vodič, 1965

Mostar i okolica – turistički vodič, 1974

Mostarski-bez-muke-1-2-i-3

Muhamed A. Mujić – Krivi most na Radobolji u Mostaru

Muhamed A. Mujić – Pitanje nastanka stare pravoslavne crkve u Mostaru i njena popravka 1883

Muhamed A. Mujić – Stari mostarski vodovod

Muhamed A. Mujić – Arapski epigraf iz Ravella potječe iz Ljubuškog

Mustafa Imamović – Historija Bošnjaka
Nabolji sportisti Mostara 1963-1988

Nedeljko Radovanović – Mostarska crkveno-školska opština i promene na hercegovačkom mitropolijskom tronu 1888-1889

Nenad Azijus Tanović – Oblici bosanskih duša (48 natpisa sa stećaka)

Nerkez Smailagić – Leksikon islama
Nikola Lašvanin – Ljetopis, 1750

Nikola Žutić – Preselenje (uništenje) srpske avio-industrije od 1952-19662 – primer Ikarusa

NIT Nike, 1980

NN – Demografski razvoj Mostara

Noel Malcolm – Povijest Bosne, 1994

Nusret Omerika – Kulturno historijski spomenici Mostara u narodnoj pjesmi

Oesterreichische Lloyd und sein Verkehersgebeit, 1901

Okupacija Kraljevina pala za 12 dana VP br-1 travanj 2011
Omer Effendi of Novi – History of war in Bosnia 1737-8 and 9
Omer Hadžiselimović – Na vratima istoka (engl. putopisci o BiH)
Osman Aziz – Ago Šarić (roman iz mostarskog života)
Osman Aziz – Bez nade (roman iz mostarskog života)

Osman Đikić – Dvanaesta hercegovačka NOU brigada

Osman Lavić – Rukopisi Karađoz-begove biblioteke u Mostaru

Osman Pirija – Idejni projekt HEPOK, 1973

Osman Sokolović – Prilike u Bosni podkraj 17. st., 1943

Otto Blau – Reise in Bosnien und Herzegowina, 1877
Pejo Ćošković – Crkva bosanska u XV stoljeću
Percy E.Henderson – A British officer in the Balkan, 1909
Perzijsko – bosanski rječnik

Petar Vrankić – Izbori i imenovanja biskupa u Hercegovini u vrijeme A-U vladavine 1878 – 1918 na primjeru biskupa Paškala Buconjića

Petar Vrankić – Stjepan/Ahmed-paša Hercegović u svjetlu dubrovačkih, talijanskih i osmanskih izvora

Philipp Ballif – Romische strassen in Bosnien und der Hercegovina, 1893
Predrag Matvejević – Kruh
Predrag Matvejević – Kruh-Cigani

Pravila hrvatske dioničke tiskare, 1899

Projekt obnove Više djevojačke škole (eng.)

R.baron Maldin Wildenhainski – Mostar i njegova okolica,1907

Radomir Antić – Stari srpski nadgrobni spomenici u Mostaru

Ranko Findrik – Uređenje kule Starog mosta u Mostaru, 1957

Refik Hamzić – Mimar

Reiss R.A. – Austro-hungarian atrocities REPORT, 1916
Risto Milićević – Hercegovačka prezimena

Robert Donia – The proximate colony (Bosnia-Herzegovina under Austro-Hungarian rule)

Robert Donia – Mostar Epicenter of Bosnian Student Movements on the Eve of WWI

Robert Dunkin Snaffle – In the land of bora, 1897

Robert Jolić – Zarazne bolesti u Hercegovini u doba Turske vladavine

Robert Michel – Mostar, 1909
Robert Munro – Rambles & studies in Bosnia herzegovina, Dalmatia, 1900

Robin Okey – Taming Balkan nationalism – The Habsburg Civilising mission in Bosnia 1878 – 1914, 2007

Safvet Beg Bašagić – Kratka uputa u prošlost BiH, 1900

Sakari Paelsi – Bosna ponosna (na norveškom), 1930

Salih Rajković – Kamene kapije muslimanskih kuća u Mostaru, 1980

Salih Trako i Lejla Gazić – Dvije mostarske medžmue

Sanja Zadro – Architecture of Historicism and Art Nouve in Mostar

Sanja Zadro – Mostarska arhitektura od 1850 do Drugog svjetskog rata 

Sead Šejtanić – Mostar between 1941 and 1952

Senad Bećirović – Obrazovanje Bošnjakinje i njena društvena uloga u vrijeme osmanske uprave u BiH

Sevdalinke – tekstovi
Sidžil Blagajskog Kadije 1728 –  1732
Sidžil Mostarskog Kadije 1632 – 1634 

Smail Špago – Mostar kružno

Smail Špago – Pogled dug godinu dana, 2017

Snježana Šušnjara – Školovanje ženske djece u BiH za vrijeme Austrougarske (1878. – 1918.)

Snježana Šušnjara – The position of teachers in BiH during A-U monarchy, 2012

Stevo Ćosović – Slavno doba Hercegovine

Stogodišnjica Alekse Šantića, 1968

Studija turističkih potencijala grada Mostara

Suzana Semen – Društveni pokreti i bune u Bosankom ejaletu u 18. st. (diplomski rad)

Šefik Bešlagić – Stećci kod Raške Gore

Tibor Vrančić – Kalendar događanja u Mostaru (po abecedi)

Tibor Vrančić – Kalendar događanja u Mostaru (po imenima)

Todor Kruševac – BH listovi u 19.vijeku
Toma Kovačević – Opis BiH
Tomislav Kraljačić – Kalayev režim u Bosni i Hercegovini (1882-1903)

Tomo Vukušić – Mostarski biskup Alojzije MIšić (1912 – 1942) za vrijeme Drugog svjetskog rata

Tonči Grbelja – Štrajk rudara u Mostarskom ugljenokopu 1920. g.

Trevor Roy – My Balkan tour, 1911
Tvrtko Kanaet – Podveležje i Podvelešci
UNESCO-va nominacija Starog grada

Vjekoslav Klaić – Poviest Bosne do propasti kraljevstva, 1882

Vladimir Ćorović – Bosna i Hercegovina

Vladimir Ćorović – Mostar i njegova srpska pravoslavna opština, 1933

Vladimir Ćorović – Uspomene Riste Ivaniševića Mostarca

Vojislav Bogićević – Sarajevski atentat (Stenogram sa suđenja)

Vojislav Đurić – Dve slike mletačkog porekla iz Mostara

W.F. Bailey – The Slavs of the war zone
William Eleroy Curtis – The Turk and his lost provinces, 1903
William James Stillman – Herzegovina and the late uprising, 1877
William Miller – Travels and politics, 1898

Zdenko Bošković – Lažne priče i slike sretnog djetinjstva

Zdenko Bošković – Pjevaj sa mnom

Zlatko Vučina – 80 godina javnog zdravstva u BiH

Željka Šiljković – Preobrazba ruralnih naselja grada Mostara u drugoj polovici 20. stoljeća

Željko Peković – Prijedlog rekonstrukcije izvorne skele Staroga mosta u Mostaru, 2005