Vidi se_munara Ćose Jahja džamije koja još nije podignuta na viši nivo.